Menu
W 100% odpowiedzialni
Idea North - W 100% odpowiedzialni

Jesteśmy w 100% odpowiedzialni

Nasza platforma cyfryzacji jest rozwijana przez naszych programistów w biurze deweloperskim w Aalborg w Danii i jesteśmy w 100% odpowiedzialni za wszystkie składniki naszych rozwiązań. W związku z tym możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy jedną z niewielu firm, które są w 100% odpowiedzialne na pracę nad cyfryzacją Twojej firmy.

NIE ZGADZAJ SIĘ NA MNIEJ NIŻ 100%

Cyfryzacja w firmie oznacza zwiększoną produktywność i wyższą jakość pracy. Dostawca tych narzędzi musi gwarantować ich wysoką jakość i dostępność, bo wszelkie zyski z cyfryzacji znikają, kiedy znikają narzędzia. Powinieneś wymagać od nas nie mniej niż 100%!

WSZYSTKO ROBIMY SAMI

Niewielu dostawców potrafi samodzielnie opracować i rozwijać wszystkie części platformy cyfryzacji. My potrafimy! Wybraliśmy tę ścieżkę na samym początku ponieważ nie ma innego sposobu żeby wziąć odpowiedzialność za swoją pracę. Nie jeśli ma to być 100% 

WYOBRAŹ SOBIE UTRATĘ KONTROLI

Nasze podejście do cyfryzacji stoi w kontraście do tradycyjne podejścia, które często oznacza wykorzystanie zewnętrznych narzędzi i kodu, na których nie można w pełni polegać. To oznacza zwiększone ryzyko i niepewność oraz niebezpieczeństwo, że firma zostanie z tyłu.